logocko2.png
Region.png
logocko2.png

Pravidla

Pravidla jízdy na kole
zdroj: http://www.opavounakole.info/

Jízdní pruh pro cyklisty

   

Tam, kde je zřízen na vozovce vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, nebo stezka pro cyklisty je cyklista povinen jich užít! 

   
 

 

Řazení před křižovatkou
   
Správně Špatně

Na křižovatkách, které přikazují způsob řazení anebo směr jízdy jste povinni řadit se a projíždět křižovatkou dle dopravného značení.

   
 

 

Přednost v jízdě
 

Při vjezdu z vedlejší na hlavní silnici dodržujte přednost v jízdě, to platí i při vyjíždění ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

   
 

 

Jízda v jednosměrné ulici s obousměrným provozem cyklistů
   
Správně Špatně

Je-li v jednosměrné ulici s obousměrným provozem cyklistů vyznačen jízdní pruh, je cyklista povinen tento pruh použít ve vyznačeném směru jízdy.

   
Správně Špatně

V jednosměrné ulici s obousměrným provozem cyklistů, kde není vyznačený jízdní pruh, jezděte vpravo při pravém okraji vozovky. Neohrožujte svou jízdou protijedoucí vozidla!

 
 

 

Jízda po stezce pro chodce a cyklisty se společným provozem
   

 

Na stezce pro chodce a cyklisty se společným provozem nesmí svou jízdou cyklista ohrozit chodce, tak stejně nesmí svou chůzí chodec ohrozit cyklistu v jízdě.
   
 

 

Jízda po stezce pro chodce a cyklisty s odděleným provozem
   

 

Na stezce pro chodce a cyklisty s odděleným provozem kdy je vytvořen pruh pro provoz cyklistů a chodců je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.

To stejné platí i pro chodce, kdy  je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.

   
 

 

Jízda přes přejezd pro cyklisty
   
Správně Špatně

Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy.

   
 

 

Odbočování
   

Vlevo

Vpravo

Co je třeba udělat při odbočování vlevo:

1. ohlednout se a podívat se, zda mě nepředjíždí  žádné vozidlo

2. dát znamení rukou o změně směru jízdy

3. najet ke středu vozovky

4. dát přednost v jízdě na křižovatce a přijíždějícím protijedoucím vozidlům

5. dokončit odbočení a opět jet u pravého okraje vozovky

Při odbočování vpravo musí cyklista dát přednost chodcům na přechodu pro chodce.

 
04.11.2016 18:04:02
papros14
Zajímavé odkazy:
Region6.png
Region5.png
Region3.png
Region4.png
Kontakt:
Region6.png
e-mail: Piwik123@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one